Korzyści z tlenoterapii

Korzyści z tlenoterapii

Tlenoterapia to metoda leczenia jednym z pierwiastków chemicznych powszechnie występujących w powietrzu – tlenem. Musi mieć on jednak odpowiednie stężenie, aby tlenoterapia przynosiła rezultaty. Jej celem jest przede wszystkim poprawa komfortu życia pacjenta. Jakie są wskazania do tlenoterapii? Jak się ją przeprowadza i jakie przynosi korzyści?

Tlenoterapia jest sposobem leczenia, który polega na zwiększeniu stężenia tlenu w powietrzu wdychanym przez chorego. Niewydolność oddechowa może wystąpić w każdej przewlekłej chorobie układu oddechowego, także z przyczyn pozapłucnych.

Wyróżnia się niewydolność hipoksemiczną (stan zbyt niskiej zawartości tlenu we krwi tętniczej tj. poniżej 60 mmHg) oraz hiperkapniczną (stan podwyższonego ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla we krwi powyżej 45 mmHg). Wskazaniem do rozpoczęcia leczenia tlenem jest stałe obniżenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi.

Objawami niewydolności oddechowej organizmu najczęściej są:

 • upośledzenie funkcji narządów wewnętrznych z uwagi na ich niedotlenienie
 • problemy z koncentracją
 • gorsza tolerancja wysiłku
 • kłopoty z zasypianiem
 • brak apetytu
 • duszność
 • sinica
 • utraty przytomności

Rodzaje koncentratorów tlenu

Urządzeniem najczęściej stosowanym do leczenia tlenem w warunkach domowych jest koncentrator tlenu. W aparacie tym dochodzi do oddzielenia tlenu od azotu i pozostałych gazów, znajdujących się w powietrzu atmosferycznym oraz do wzbogacenia takiej mieszanki tlenem. Dzięki temu można uzyskać stężenie 96%, co pozwala na stosowanie tego rodzaju tlenoterapii przez osoby z niewydolnością oddechową.

W zależności od modelu koncentratora, można uzyskać przepływ tlenu od 5 do 10 l/min. Choć stacjonarne koncentratory tlenu mają sporo zalet, posiadają także ograniczenia. Przede wszystkim pacjent nie może korzystać z nich poza domem, ponieważ są zasilane energią elektryczną. Kable sięgają maksymalnie kilkanaście metrów, więc osoba posługująca się tą formą tlenoterapii może oddalić się od przyrządu, na przykład w nocy, aby nie zakłócało ono snu.

Koncentrator odznacza się systemem pulsowego podawania tlenu, co znacznie wydłuża pracę baterii. Mechanizm ten polega na pobieraniu tlenu tylko podczas pierwszej połowy trwania wdechu. Powietrze z drugiej połowy nie trafia do pęcherzyków płucnych, więc nie jest marnowane, stąd nazwa „system oszczędzania tlenu”.

Należy jednak pamiętać o tym, że w trakcie przyspieszonego oddechu, chory będzie pobierał mniej tlenu podczas jednego wdechu i ilość ta może być dla niego niewystarczająca.

Koncentratory posiadają alarm, który sprawdza poprawność ich pracy i każde odchylenia od normy są sygnalizowane.

Używając tlenoterapii pacjent odnosi wiele korzyści m.in.:

 • poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózg, serce) co skutkuje polepszeniem sprawności psychicznej i fizycznej
 • spowolnienie postępu przewlekłych chorób płuc
 • redukcja zaburzeń oddychania
 • zmniejszenie ilości hospitalizacji
 • poprawa jakości snu