Zabiegi w komorze hiperbarycznej

Dlaczego warto stosować zabiegi tlenoterapii? 

Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej to nieinwazyjna metoda terapeutyczna, w której pacjent poddany jest działaniu czystego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem.

Terapię hiperbaryczną prowadzi się w jedno- lub wieloosobowych komorach hiperbarycznych. Mogą być one sztywne lub elastyczne, te ostatnie są zazwyczaj jedno- lub 2-osobowe (terapia dzieci z udziałem rodziców).

Dlaczego warto skorzystać z zabiegów tlenoterapii?

Podwyższone ciśnienie powoduje , że tlen zyskuje zdolność przenikania przez tkanki i dociera nawet do zupełnie nieukrwionych rejonów organizmu (tzw. ognisk niedokrwiennych). Wzrasta jednocześnie stężenie tlenu w osoczu, płynie mózgowo-rdzeniowym oraz limfie.

Tlenoterapię wykorzystuje się w usprawnienie procesów fizjologicznych organizmu, takich jak regeneracja tkanek, gojenie się ran, tworzenie krążeń obocznych, niwelowanie stanów zapalnych i infekcji. 

Ostatnie badania wskazują również na możliwość zwiększania produkcji komórek macierzystych przez organizm dzięki serii zabiegów terapii hiperbarycznej. Komórki macierzyste coraz częściej używa się do leczenia schorzeń onkologicznych, hematologicznych oraz w medycynie regeneracyjnej, a także w celu spowolnienia procesów starzenia.

Dlaczego warto regularnie korzystać z tlenoterapii?

Tlenoterapia to nowoczesna i bezpieczna metoda odnowy organizmu, która od lat zyskuje coraz większą popularność w ogólnej profilaktyce zdrowotnej oraz rekonwalescencji organizmu. 

Już od dawna wiadomo, że niedotlenione komórki są przyczyną uszkodzenia tkanek, zaburzają krążenie krwi, powodują przerzedzanie włosów, osłabiają pamięć i przyczyniają się do przyspieszenia procesu starzenia organizmu. 

Tlenoterapia hiperbaryczna, regularnie stosowana, działa hamująco na te procesy, poprawiając odżywienie i odnowę wszystkich komórek organizmu.