Tlenoterapia w Elblągu wspiera leczenie chorób serca i układu krążenia

Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią nadal najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. To oznacza, że właśnie przy tych schorzeniach najczęściej mamy szanse na szybszy zgon. Aby zapobiegać takim schorzeniach oraz je leczyć, musimy skutecznie dotlenić nasz organizm – wykorzystując sesje w komorze hiperbarycznej w Elblągu.

W 2018 r. choroby układu krążenia stanowiły 40,5% ogółu zgonów w Polsce, zgodnie z raportem PZH o sytuacji zdrowotnej ludności Polski. Są również najważniejszą przyczyną umieralności w przypadku mężczyzn w wieku 45-54 lata i 70 lat i starszym. Z kolei u kobiet dopiero w wieku powyżej 74 lat. Wśród chorób układu krążenia choroby serca stanowią najczęstszą przyczynę zgonów, bo aż 59% ogółu zgonów.

Tlenoterapia hiperbaryczna wspomaga pracę zdrowego serca, ale pomaga również w terapii uszkodzeń serca i poprawia stan pacjentów cierpiących na wiele chorób układu krążenia.

Badania kliniczne wykazały, że u 75% pacjentów poddanych tlenoterapii hiperbarycznej stwierdzono zmniejszenie ilości pobudzeń komorowych lub całkowite ustąpienie arytmii.

W przypadku migotania przedsionków na podłożu choroby wieńcowej arytmia ustępowała na okres 4–10 miesięcy.

Zabiegi w komorze hiperbarycznej w Elblągu mogą wspomóc leczenie:

• nadciśnienia tętniczego

• zawału serca (profilaktyka i rekonwalescencja po przebytym zawale)

• choroby wieńcowej (niedokrwiennej serca)

• arytmii serca i migotania przedsionków

• zakrzepicy żylnej i zatorów

Zabiegi w komorze hiperbarycznej obniżają ryzyko zawału, zmniejszają nasilenie zmian patomorfologicznych w ogniskach zawałowych, jak również przyspieszają gojenie się blizny zawałowej.

Korzystny wpływ zabiegów w komorze hiperbarycznej w Elblągu odnotowano również u pacjentów z wtórną niewydolnością krążenia płucnego i systemowego. U tych chorych stwierdzono się zmniejszenie częstości lub całkowite ustąpienie epizodów bólowych o charakterze wieńcowym, a także znaczne zmniejszenie objawów niewydolności serca.

Tlen podawany w komorze hiperbarycznej w Elblągu poprawia tolerancję wysiłku, łagodzi nadciśnienie i objawy niewydolności prawej komory serca. Ponadto następuje zwiększenie tolerancji wysiłku i podwyższenie aktywności enzymów antyoksydacyjnych w surowicy krwi i krwinkach czerwonych.

Jednym z podstawowych objawów zarówno ostrej , jak i przewlekłej postaci niewydolności wieńcowej są zaburzenia rytmu serca (w postaci migotania przedsionków, ale też groźnych dla życia złożonych arytmii komorowych). Zwiększenie zawartości tlenu we krwi dopływającej do niedotlenionych komórek mięśnia sercowego przyczynia się do zmniejszenia lub ustąpienia arytmii.

Gabinet Tlenoterapii Hiperbarycznej Oxy Power
Ul. Pomorska 45A w Elblągu
Tel. 500 041 936