O Tlenoterapii

Tlen jest nam niezbędny do życia. Potrzebujemy go w naszym organizmie nie tylko aby móc żyć, ale
też jego odpowiednie stężenie pozwala nam zachować zdrowie i dobrą kondycję. Dlatego niedobory
tlenu mogą skutkować wieloma chorobami. Na szczęście teraz można skorzystać z dobrodziejstwa,
jakie oferuje tlenoterapia.


Najpierw jednak poznajmy czym jest tlenoterapia.


W procesie zabiegu tlenoterapii pacjent znajduje się w specjalnej komorze hiperbarycznej. Właśnie
tam oddycha czystym tlenem w warunkach podwyższonego ciśnienia. Takie ciśnienie pozwala
tlenowi na lepsze dotarcie do wszystkich płynów organizmu (krwi, osocza, limfy, płynu mózgowo-
rdzeniowego) i tkanek organizmu. Dzięki temu czysty tlen może rozpocząć w organizmie procesy
samoleczenia
chorych miejsc.


W momencie, gdy chore tkanki i narządy otrzymują więcej tlenu, naturalne mechanizmy naprawcze
organizmu mogą działać wydajniej i szybciej.


Co ważne, proces regeneracji może zachodzić również w takich miejscach naszego organizmu, gdzie
dopływ krwi jest zahamowany lub znaczenie utrudniony – co jest następstwem powstałych urazów czy uszkodzeń.


Dlaczego warto korzystać z komór hiperbarycznych?


Wnętrze komory hiperbarycznej

Tlen w warunkach komory hiperbarycznej powoduje wzmocnienie naturalnych procesów
regeneracyjnych i obronnych organizmu
. Stymuluje również powstawanie nowych naczyń
krwionośnych. To zaś umożliwia ograniczyć obszary uszkodzenia tkanek i powstawania martwicy.
Celem zabiegów jest również poprawa komfortu życia pacjenta.


Najczęstsze zastosowanie komory hiperbarycznej.


Tlenoterapia w komorze hiperbarycznej może mieć zastosowanie w poniższych jednostkach
chorobowych:

 • Leczenie ran – przyspiesza leczenie trudno gojących się ran np. stopy cukrzycowej, rany po
  poparzeniach, stany po przeszczepach, odleżyny, itp.,
 • Alergie – leczenie wszelkiego rodzaju uczuleń i ich objawów,
 • Neurologia – tlenoterapia wspiera i przyspiesza leczenie i rehabilitację po udarach mózgu, redukuje
  obrzęk mózgu, wspomaga leczenie w mózgowym porażeniu dziecięcym,
 • Dermatologia – tlenoterapia wpływa na wzrost ilości kolagenu, co ma bezpośredni wpływ na
  wolniejsze tworzenie się i spłycenie zmarszczek naszej skóry,
 • Pobudzenie do pracy układu immunologicznego,
 • Zachowanie dobrej kondycji – tlenoterapia wspiera proces odchudzania (odpowiednie dotlenienie
  powoduje przyspieszenie przemiany materii) oraz opóźnienia procesy odpowiedzialne za starzenie
  się organizmu, przedłuża sprawność fizyczną i psychiczną,
 • Wzrost ilości komórek macierzystych nawet 8 krotnie (komórki macierzyste mają unikalną zdolność
  do różnicowania się i przekształcania się w inne, dowolne komórki o wyspecjalizowanej funkcji.
  Krążąc po organizmie rozpoznają uszkodzone tkanki i przyczyniają się do naprawy i wyleczenia
  określonego obszaru).

Dlaczego tlenoterapia jest skuteczna?

Tlenoterapia jest lekiem


Tlenoterapia to metoda leczenia chorób i urazów, wykorzystująca ciśnienie, tlen, dwutlenek węgla i
azot. Dzięki podwyższonemu ciśnieniu przyśpiesza się migrację cząstek tlenu do komórek organizmu,
co sprzyja regeneracji i rozwojowi.


Tlen przenika nie tylko do krwinek czerwonych, ale także zwiększa się jego stężenie w układzie
limfatycznym
, płynie mózgowo rdzeniowym, osoczu i w układzie limfatycznym. Poprawia to
ukrwienie, szczególnie w obszarach uszkodzonych, zmniejszają się obrzęki uszkodzonych tkanek,
zmniejsza się namnażanie bakterii i zwiększa skuteczność terali antybiotykami. Natlenienie powoduje
namnażanie komórek skóry i zwiększa produkcję kolagenu. Wzrasta aktywność przeciwbakteryjna.


Ciśnienie wyższe niż atmosferyczne


Takie ciśnienie sprawia, że tlen przenika przez tkanki i pozbawia go barier fizjologicznych. Innymi
słowy: tlen przenika tam, gdzie na co dzień nie ma szansy się przedostać i trafia np. do obszarów źle
ukrwionych. Mogą to być miejsca po ciężkich kontuzjach, przeszczepach, poparzeniach, zakażeniach
tkanek miękkich
lub trudno gojące się rany.


Dzięki zabiegom tlenoterapii pacjent odnosi wiele korzyści m.in.:

 • Poprawę dotlenienia narządów wewnętrznych (mózg, serce) co skutkuje polepszeniem sprawności
  psychicznej i fizycznej,
 • Spowolnienie postępu rozmaitych przewlekłych chorób,
 • Redukcja zaburzeń oddychania,
 • Zmniejszenie ilości hospitalizacji,
 • Poprawa jakości snu.


Stałe sesje z użyciem tlenu, stosowane przez osoby dotknięte przewlekłymi chorobami, znacząco
poprawiają poziom ich życia, umożliwiając powrót do swobodnego wykonywania czynności. Tlen nie
tylko ułatwia oddychanie
i natlenienie organizmu, ale wpływa także na obniżenie poziom stresu,
znacząco poprawiając samopoczucie chorego.


Jakie są przeciwwskazania do zastosowania tlenoterapii przeczytasz tu:

Przeciwwskazania do stosowania tlenoterapii hiperbarycznej