Jak wygląda zabieg tlenoterapii w komorze hiperbarycznej?

Komora hiperbaryczna to szczelnie zamknięte specjalne urządzenie skonstruowane na potrzeby tlenoterapii. Jest to metoda wykorzystująca lecznicze właściwości stuprocentowego tlenu pod zwiększonym ciśnieniem atmosferycznym. Zabiegu hiperbaryczne są pomocne w leczeniu wielu schorzeń ze względu na fakt, że jest to jedna z najbardziej skutecznych metod dostarczania tlenu do tkanek naszego organizmu.

Co to jest komora hiperbaryczna?

Działanie komory hiperbarycznej opiera się na wykorzystaniu czystego tlenu w warunkach odpowiednio wysokiego ciśnienia. Ciśnienie w takim urządzeniu może sięgnąć wartości nawet 3 razy wyższej od wartości ciśnienia atmosferycznego. To niweluje fizjologiczne bariery tlenu w przenikaniu do komórek i umożliwia dostarczenie komórkom zwiększonych dawek tlenu, co sprzyja leczeniu wielu schorzeń. Do stworzenia odpowiednich warunków takiej terapii wykorzystuje się komorę hiperbaryczną.

Komory hiperbaryczne dzielą sią na:

– komory jednomiejscowe – przeznaczone dla jednej osoby, umożliwiają przeprowadzenie zabiegu w pozycji stojącej (komory cylindryczne) lub leżącej (komory cylindryczne), zabieg odbywa się bez użycia maski tlenowej;

– komory wielomiejscowe – umożliwiają wykonanie zabiegu dla kilku osób jednocześnie, pacjenci przyjmują pozycje siedzące i wdychają tlen przez maskę;

Jak wygląda leczenie tlenem w komorze hiperbarycznej?

Przebywając w komorze hiperbarycznej, pacjent wdycha czysty tlen, przy czym może robić to w pozycji siedzącej lub leżącej. 

Zabieg w komorze hiperbarycznej trwa mniej więcej 45–60 minut, ale podzielony jest na trzy cykle przedzielone kilkuminutowymi przerwami. Przed poddaniem się terapii wymaga się od pacjenta, by rozebrał się do samej bielizny lub pozostał w spodenkach i koszulce. Należy również zdjąć z siebie wszelkie ostre przedmioty. Po wejściu do komory hiperbarycznej następuje stopniowe zwiększanie ciśnienia do momentu osiągnięcia wymaganej wartości, a następnie utrzymanie tej wartości na stałym poziomie.

W celu uzyskania wymiernego rezultatu należy regularnie poddawać się seansom terapii w komorze hiperbarycznej. Czas i ilość zabiegów oraz wysokość ciśnienia dostosowuje się indywidualnie do konkretnego pacjenta. Tego rodzaju terapię uznaje się za zabieg bezpieczny i nieinwazyjny. 

Jakie są wskazania do leczenia tlenoterapią?

Wskazaniem do terapii w komorze hiperbarycznej są wszelkiego rodzaju schorzenia , które wymagają poprawy procesów fizjologicznych zachodzących w organizmie. Metoda ta wpływa również hamująco na proces starzenia, a także wspomaga odżywienie i regenerację komórek.

Terapię w komorze hiperbarycznej zaleca się osobom cierpiącym z powodu szeregu schorzeń i dolegliwości o przebiegu ostrym i przewlekłym. 

Skuteczność komór hiperbarycznych jest potwierdzona również w przypadku przewlekłych chorób skóry, różnych stanów zapalnych, odmrożeń, złamań, stłuczeń, anemii spowodowanej utratą krwi, a także wspomagająco w leczeniu grzybicy. HBO poleca się również przy schorzeniach układu krążenia (nadciśnienie tętnicze, miażdżyca), udarze mózgu oraz w celu wzmocnienia układu odpornościowego w sepsie. Metoda ta wpływa również hamująco na proces starzenia, a także wspomaga odżywienie i regenerację komórek, dlatego znajduje zastosowanie również w medycynie estetycznej i kosmetologii.

Potwierdzono skuteczność terapii w komorze hiperbarycznej w leczeniu trudno gojących się ran. Widoczna poprawa w gojeniu się ran następuje już po 2-4 tygodniach u osób do 60. roku życia. Nieco wolniej postęp obserwuje się u osób starszych, ale po 6 tygodniach zabiegów gojenie się ulega przyspieszeniu.